Saopćenje za javnost – Porezna uprava Federacije BiH

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Saopćenje za javnost – Porezna uprava Federacije BiH

Nakon najave Porezne uprave Federacije BiH da će izvršiti blokadu računa poreznih obveznika dužnika sa većinskim udjelom državnog kapitala, odnosno čiji su osnivači Vlada FBiH i Vlade Kantona, Porezna uprava Federacije BiH informiše javnost da je od Vlade Federacije BiH dobila usmenu informaciju da je Vlada zaključila da Porezna uprava zastane s blokadom transakcijskih računa do održavanja sjednice Vlade FBiH (dana 22.04.2016. godine) na kojoj će se se raspraviti i odlučiti o daljim aktivnostima naplate javnih prihoda od ovih dužnika. Za sada se čeka zvaničan pismeni zaključak Vlade Federacije BiH sa današnje sjednice po kojem će se postupiti.

                                                                                          Služba za odnose s javnošću