Saopštenje za javnost Sportskog saveza SBK/KSB

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Poštovani,

Obavještavam Vas da je 17. juna 2016. godine a u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB zakazana redovna 3. sjednica Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB za 23. juni 2016. godine koja nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Pojedini članovi Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB su blagovremeno obavijestili sekretara Saveza da zbog odlaska na hodočašće povodm Svetog Ive u Jajce nisu u mogućnsoti prisustvovati sjednici, a pojedni su iz njima samo poznatih razloga izbjegli doći na sjednicu Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB dok su neki odkazali svoj dolazak 2 do 3 sata prije same sjednice.

Bez obzira na nedolazak pojedinih članova Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB, posebno onih koji su bili zaduženi za realizaciju projekata, a sa ciljem da ne dovedemo u pitanje realizaciju projekata Sportskog saveza SBK/KSB koji su planirani Programom i radom Sportskog saveza SBK/KSB za 2016. godinu koji je usvojen na Skupštini Sportskog saveza SBK/KSB 28. januara 2016. godine dogovoreno je da se krene u realizaciju istih jer Sportski savez SBK/KSB je institucija koja radi već puni 10. godina i doprinosi razvoju sporta na našem Kantonu i našoj Državi BiH.

Ovu priliku koristim da obavijestim sve članice Sportskog saveza SBK/KSB da član Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB iz Sportskog saveza općine Kreševo nije došao na 3. sjednice Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB i time prekršio član 10. Poslovnika o radu Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB.

Treća sjednica Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB pored radnog dijela imala je svečani karakter jer održavana je u novim prostorijama Sportskog saveza SBK/KSB što je dodatno dalo negativnu notu na nedolazak članova Upravnog odbora koji su dobili povjerenje na Skupštini Sportskog saveza SBK/KSB i povjerenje svojih udruženih članica da ih adekvatno predstavljaju i zastupaju u Sportskom savezu SBK/KSB

Sa poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

Mirsad Ibrišimbegović, dipl. inž. arh.