Skupština SBK: Prijedlog Budžeta SBK-a za 2018. god. na sutrašnjoj sjednici

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona Josip Kvasina sazvao je za 19. decembar 2017. godine redovnu sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona.

                                                          DNEVNI   RED

1.Prijedlog izmjena  Budžeta Srednjobosanskog kantona  za 2017.godinu –  skraćeni postupak.

2. Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona  za 2018.godinu.

3. Prijedlog  Zakona o izvršenju  Budžeta Srednjobosanskog kantona  za 2018.godinu.

4. Davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana službe za Zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu.

5. Davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  Odluke o  izvršenju  Finansijskog plana službe za Zapošljavanje Srednjobosanskog kantona  za 2017.godinu.

6. Davanje saglasnosti na Finansijski plan službe za Zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu.

7. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona  za 2018.godinu.

8.Davanje saglasnosti  na  Finansijski  plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona  za 2018.godinu.

9.Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za  zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2018.godinu.

10.Davanje  saglasnosti na Finansijski  Plan Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 2018 godinu.

11. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu.

12. Davanje saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Kantonalne direkcije za ceste 2018.godinu.

13.Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana  Kantonalne direkcije za ceste za 2018.godinu.

14. Programa rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu.

15.Prijedlog programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona  za 2018.godinu.