Sutra III redovna sjednica OV Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 

Sutra će biti održana III (treća) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10:00 sati.

 

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja

2. Prijedlog Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu Izvjestilac za tačke 2. i 3.: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne stambene površine na području Općine Bugojno za 2017. godinu Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

5. Zaključak o davanju saglasnosti na Statut JU „Dom zdravlja“ Bugojno

6. Prijedlog Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ Bugojno

7. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u akademskoj 2016./2017. godini Izvjestilac za tačke 5., 6. i 7.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                     Igor Vrljić, s.r.