Sutra III redovna sjednica OV Bugojno

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

 

Sutra će biti održana III (treća) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10:00 sati.

 

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja

2. Prijedlog Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu Izvjestilac za tačke 2. i 3.: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne stambene površine na području Općine Bugojno za 2017. godinu Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

5. Zaključak o davanju saglasnosti na Statut JU „Dom zdravlja“ Bugojno

6. Prijedlog Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ Bugojno

7. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u akademskoj 2016./2017. godini Izvjestilac za tačke 5., 6. i 7.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                     Igor Vrljić, s.r.