Svečano obilježen 1. mart – Dan civilne zaštite

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Danas je u zgradi Općine Bugojno održana svečana sjednica Štaba CZ općine Bugojno u povodu obilježavanja 1. marta – Dana Civilne zaštite u F BiH.

 

Na početku svečane sjednice Štaba CZ Bugojno, Mirsad Karadža, načelnik Službe za CZ Bugojno osvrnuo se na značaj dobro organizovanog sistema Civilne zaštite, ali i razvojni put od 1. marta 1990. godine od kada se i 1. mart obilježava i kao Svjetski dan civilne zaštite. Kako je istaknuto tokom sjednice, 2015. godina je protekla bez elementarnih nepogoda, a zahvaljujući ranijim radovima na uredjenju korita rijeka, izbjegnute su i poplave. U protekloj godini svi planirani poslovi i zadaci izvršavani kvalitetno i pravovremeno, uz angažman svih struktura koje čine ili doprinose radu Civilne zaštite. U prošloj godini, kako je istakao načelnik službe Mirsad Karadža uz podršku komandanta CZ, općinskog načelnika posebno su realizovane aktivnosti na uklanjanju NUS-a raznih vrsta – 52 komada, te više stotina komada različite sitne municije, uradjeno je reizvidjanje rizične površine od Sabljara do Brezičana, radjeno je na deminiranju u okviru projekta Drvetine na površini od 11 758 m2, ostvarena pomoć žrtvama mina uz podršku humanitarne organizacije ASB i općine s ciljem samozapošljavanja 16 korisnika. Radilo se i na provodjenju preventivnih mjera zaštite od poplava na rijeci Vrbas i njegovim pritokama, sanaciji klizišta i ugroženih putnih komunikacija te realizaciji protupožarnih planova u saradnji sa Šumskom upravom Bugojno. Ovom prilikom istaknuta je dobra saradnja i s Kantonalnom upravom CZ SBK-a, te svim segmentima društva na nivou općine. Komandant Službe CZ Bugojno Hasan Ajkunić tokom sjednice zahvalio se svima za značajan angažman i na preventivnom djelovanju u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od djelovanja raznih prirodnih i drugih nesreća.

-Svi segmenti društva, od nevladinih i vladinih organizacija, vjerskih institucija, lovci i i ribolvci, članovi  društva, sportski klubovi, Općinsko vijeće i drugi doprinose da imamo uspješan rad Civilne zaštite. To nije moguće bez podrške s viših organizacijskih nivoa sistema CZ-a, ali i vlasti, te nesebičan angažman i pojedinaca i društva – istakao je komandant CZ-a, Hasan Ajkunić te uputio čestitku u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH i Dana civilne zaštite F BiH.

Ovom prilikom pismenu pohvalu Civilne zaštite dobili su Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Travnik, te pojedinci – Muharem Bambur, Hamid Čurić i Nihad Dautbegović.

Enisa Bosto, koja je sa saradnicima Kemalom Balihodžićem i Ivanom Ljubasom danas, u ime Kantonalne uprave, prisustvovala svečanosti u Bugojnu, iznijela je riječi pohvale za rad Civilne zaštite u Bugojnu.

– Općina Bugojno je jedna od općina koja je prepoznala značaj civilne zaštite u jačanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i zato je ona u prethodnoj godini od Kantonalnog štaba CZ-a i dobila pismenu pohvalu za svoj rad. U prethodnoj godini je općina Bugojno imala veoma značajan projekt koji je Kantonalni štab, odnosno Vlada SBK-a prepoznala i dodijeljena je odredjena pomoć za realizaciju projekta – naglasila je Bosto te izrazila radost zbog dodijeljenog priznanja.

Dobra saradnja svih segmenata društva i prevencija i edukacija i u ovoj godini bit će osnova rada Službe za civilnu zaštiti Bugojno.

cz bugojno 1cz bugojno 2cz bugojno 3cz bugojno 4cz bugojno