Travnik: Održana 90. sjednica Vlade SBK-a

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U Travniku je održana 90. sjednica Vlade SBK-a.

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 89. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsva, Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje na Prostorni plan općine Busovača do 2026. godine.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, odlukom se odobrava preraspodjela sredstava između Službe za zajedničke poslove tijela SBK i Ministarstva unutrašnjih poslova, Ureda za javne nabavke, Ministarstva prostornog uređenja i Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje, i zaštitu kulturno historijsko naslijeđe.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za nastavne planove i programe u 2018. godinu za srednje glazbene/ muzičke škole, odlukom se izdvaja iznos od 2.710,30 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „Katriel“ d.o.o. Travnik.
Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 1.252,50 KM, sredstva su namijenjena za doček nastavnika bratske škole iz Turske koji dolaze u posjet školi O.Š. „Mehemdalija Mak Dizdar“.
Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za predškolsko obrazovanje u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 96.550,00 KM, za finansiranje/ sufinansiranje realizacije Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja (OPOB) kako slijedi:
JU „Dječji vrtić“ Donji Vakuf – 10.000,00 KM,
JU „Obdanište Travnik“ Travnik – 10.000,00 KM
JU „Dječji vrtić“ Vitez – 9.000,00 KM
JU Dječji vrtić „Radost“ Kreševo – 3.750,00 KM
JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik – 9.000,00 KM
JU „Centar za predšk. vaspitanje i obrazovanje“ Bugojno – 9.000,00 KM
JU „Centar za predšk. vaspitanje i obrazovanje“ Fojnica – 10.000,00 KM
JU „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje – 7.500,00 KM
JU Dječji vrtić „Bare“ Jajce – 7.500,00 KM
PPU „Sultan Fatih“ Novi Travnik – 10.000,00 KM
OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe – 3.300,00 KM
OŠ „Busovača“ Busovača – 3.750,00 KM
OŠ „Kaćuni“ Busovača – 3.750,00 KM

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku peći na pelet za potrebe Jedinice za podršku, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „TrgoTen“ d.o.o. Travnik.

Na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca, Vlada SBK je odnijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 700.500,00 KM, sredstva iz odluke su namijenjena za stipendiranje – školovanje djece branilaca, sredstva iz ove odluke isplatit će se u deset (10) jednakih mjesečnih rata, tako da će stipendija za jednog studenta iznositi 150,00 KM mjsečno.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3 – nabavka ortopedskih pomagala za ruke, ponuditelju Bauerfiend d.o.o. Sarajvo, kao najpovoljnijem ponuditelju dodjeljuje se Okvirni sporazum za javnu nabavku ortopedskih pomagala za Kantonalnu upravu za borce za budžetsku 2018. godinu, vrijednost ponude je 65.403,00 KM.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 – nabavka pomagala za parapčegičare, ponuditelju IZVOR KOMERC – tehnička ortopedija d.o.o. Banja Luka, kao najpovoljnijem ponuditelju dodjeljuje se Okvirni sporazum za javnu nabavku ortopedskih pomagala za Kantonalnu upravu za borce za budžetsku 2018. godinu, vrijednost ponude je 162.630,00 KM.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4 – nabavka pomagala za noge, ponuditelju IZVOR KOMERC – tehnička ortopedija d.o.o. Banja Luka, kao najpovoljnijem ponuditelju dodjeljuje se Okvirni sporazum za javnu nabavku ortopedskih pomagala za Kantonalnu upravu za borce za budžetsku 2018. godinu, vrijednost ponude je 187.031,91 KM.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 – nabavka sredstava za higijenske potrebe paraplegičara, ponuditelju IZVOR KOMERC – tehnička ortopedija d.o.o. Banja Luka, kao najpovoljnijem ponuditelju dodjeljuje se Okvirni sporazum za javnu nabavku ortopedskih pomagala za Kantonalnu upravu za borce za budžetsku 2018. godinu, vrijednost ponude je 92.719,92 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost na izbor najpovoljnijih ponuda za nabavke za potrebe škola kako slijedi:
OŠ „Kalibunar“ Travnik, Adaptacija sanitarnih čvorova na prvom spratu škole, sredstva u iznosu od 6.998,36 KM doznačit će se najpovoljnijem ponuđaču.
OŠ „Han Bila“ Travnik, Adaptacijia sanitarnih čvorova u matičnoj školi, sredstva u iznosu 5.595,97 KM doznačiti će se najpovoljnijem ponuđaču „Eskimo S2“ Travnik.
OŠ „Vitez“ Vitez, Izrada i nabava glavnog projekta elektroinstalaciia, sredstva u iznosu od 4.059,90 KM doznačit će se najpovoljnijem ponuđaču „ Esta“ d.o.o. Busovača.
SŠ „Kreševo“ Kreševo, Obnova svlačionica uz sportsku dvoranu škole, sredstva u iznosu od 3.791,34 KM, doznačit će se najpovoljnijem ponuđaču„Bafas“ d.o.o. Kreševo.
MSŠ „Gornji Vakuf – Uskoplje“ , Rekonstrukcija krova matične škole, sredstva u iznosu od 5.948,00 KM, doznačit će se najpovoljenijem ponuđaču Obrt „Šehić“ Gornji Vakuf- Uskoplje.
SSŠ „Jajce“ Jajce, Nabava opreme za kabinet fizike, sredstva u iznosu od 6.897,15 KM doznačit će se najpovoljnjijem ponuđaču „Educa“ d.o.o. Mostar

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK je usvojila Izvještaj i izvršenoj reviziji utroška sredstava tekuće rezerve Budžeta SBK od strane premijera i ministra finansija.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE „Dolac 2“ na rijeci Biloj, općina Travnik, koncesija se dodjeljuje koncesionaru, preduzeću „Mini Wat“ d.o.o. Travnik.
Odluka o dodjeli koncesije za uzgoj, proizvodnju i prodaju na tržištu kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu „Bistrica“ na lokalitetu Pavlovica MZ Bistrica, općina G.Vakuf/ Uskoplje, koncesija se dodjeljuje koncesionaru, preduzeću „Farma„ ZZ Travnik.
Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 15.738,61 KM.

                                                                                       Ured za evropske integracije,
                                                                                        fondove, odnose s javnošću
                                                                         i kvalitet prema međunarodnom standardu