U Bugojno održana prezentacija primjera dobre prakse općine Kula (Republika Srbija).

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Bugojno održana prezentacija primjera dobre prakse općine Kula (Republika Srbija).

Tom prilikom predstavnici Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“,Društva za obnovljive izvore energije i JP Kula su predstavili svoju Općinu i njene kapacitete.Posebno su izdvojeni projekti,”Solarna elektrana na objektu Srednje tehničke škole”,” Vjetropark Kula” i “Azil za napuštene životinje”.

Prezentaciji je predhodio sastanak s načelnikom općine Bugojno Hasanom Ajkunićem,a razgovarano je i o budućoj saradnji općine Kula i Bugojna, koja je počela tokom “Evropskih dana sunca “i potpisivanjem sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji između STŠ “Mihajlo Pupin” – Kula,Republika Srbija, Društva za obnovljive izvore energije i “Eko elementa” iz Bugojna.

Radi se o manifestacije čiji je cilj promoviranje korištenja obnovljivih izvora energije, prikazivanje najnovijih dostignuća u ovoj oblasti, te povećanje energetske efkasnost i zaštita životne sredine,a koja se održava u Kuli. Tokom sastanka razmijenjeni su i pokloni, a pored načelnika općine Hasana Ajkunića, gostima se na posjeti zahvalila i Edina Ljubuškić, aktivistkinja “Eko elementa”.

Prezentaciji,koja je upriličena u Resursnom centru,su prisustvovali  učenici Gimnazije i Srednje tehničke škole iz Bugojna.