U Bugojnu bili predstavnici Federalnog zavoda za poljoprivedu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Općinu Bugojno su posjetili predstavnici Federalnog zavoda za poljoprivredu.

Cilj posjete je uzimanje uzoraka gomolja krompira u okviru Programa posebnog nadzora (sistemske kontrole) nad karantinski štetnim organizmima na krompiru u Bosni i Hercegovini. Krajnji cilj provođenja posebnog nadzora je da se utvrdi status istraživanog područja i osigura proizvodnja krompira samo u područjima koja ispunjavaju uvjete u pogledu zdravlja bilja, kako je to propisano procedurama i standardima u EU i u BiH, da se omogući ili olakša izvoz krompira kako u zemlje EU tako i u zemlje u okruženju koje nisu članice EU, te da se u slučaju identifikacije štetnih organizama provedu sve fitosanitarne mjere propisane Zakonom o zaštiti zdravlja bilja i donesenim podzakonskim aktima.

Sejdefa Šoto-Koprdža,stručna saradnica u Federalnom zavodu za poljoprivredu je rekla da su dva proizvođača iz Bugojna planirana da budu uključena u projekat i da će sličnih posjeta biti u narednom periodu.

-Ovo je nastavak aktivnosti koju provodi OV –e Bugojno u saradnji s načelnikom općine, kako bi pomogli poljoprivredu proizvodnju.S tim ciljem vršimo pripreme,za što kvalitetnije uređenje područja naših poslovnih zona i otvoranje Bugojna prema investitorima-kazao je Igor Vrljić,predsjedavajući OV Bugojno,tokom posjete predstavnika Federalnog zavoda za poljoprivredu našoj općini.

Kada se radi o Programu posebnog nadzora (sistemske kontrole) nad karantinski štetnim organizmima na krompiru u Bosni i Hercegovini,u prošloj godini nije utvrđeno prisustvo ispitivanih karantinskih štetnih organizama na krompiru koji je proizveden u našoj zemlji, što znači da ispunjava fitosanitarne zahtjeve za nastavak izvoza u zemlje Evropske unije i za plasman na domaće tržište.