U Bugojnu predavanje i izložba u povodu Svjetskog dana voda

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Centru Princeze Dževhere i u organizaciji MIZ Bugojno,a u povodu 22.marta Svjetskog dana voda organizovana je tribina na temu “Bosanskohercegovački vodeni potencijali i stepen njihove ugroženosti” i izložba fotografija “Rijeke, jezera i vodopadi u BiH”, autora Adisa Tanovića.

O“Bosanskohercegovačkim vodenim potencijalima i stepenu njihove ugroženosti”je govorio dr. Hazim Hrvatović, naglašavajući značaj vode koju moramo čuvati i zaštititi.

– Voda kao izuzetan faktor sredine ima veliki značaj za ljude, ekosisteme, za planetu kao cjelinu.Voda je osnov života,a da bi je zaštitili mora postojati Zakon,koji se treba poštovati –kazao je dr.Hazim Hrvatović.

Tokom navedenog predavanja je akcentiran i značaj vode za život ljudi, izdvojeni određeni Kur'anski ajeti vezani za vodu kao i neke zakonske odredbe koje se moraju provesti da bi uslijedila adekvatna zaštita, veoma značajnog prirodnog resursa za život na zemlji.

Izložbu fotografija “Rijeke, jezera i vodopadi u BiH”, autora Adisa Tanovića je otvorio načelnik naše općine Hasan Ajkunić naglašavajući značaj vode kao i organizovanih sadržaja.

Vehida ef. Arnauta, glavni imama MIZ Bugojno je kazao da je 22.mart veoma važan datum,a cilj je skrenuti pažnju na vodu kao važan životni resurs koji treba zaštitu.

Adis Tanović je javnosti poznat po objavljivanju knjiga koje su svojevrsni turistički vodiči na putovanjima oko svijeta.Izložene fotografije nastale su u period od 2010 do danas i pokazuju ljepotu naših rijeka ,jezera i vodopada iz svih dijelova BIH.