U Bugojnu živi 31 470 stanovnika

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Prema rezultatima popisa stanovništva koje je objavila Agencija za statistiku BiH u općini Bugojno živi 31 470 stanovnika, od čega 15 635 muškaraca i 15 835 žena.

Prema nacionalnoj strukturi Hrvata je 5 767, Bošnjaka 24 650, a Srba 376. Tokom popisa 153 nije se izjasnilo, 493 je ostalih i 31 bez odgovora.

Prema vjeroispovijesti 24 713 je pripadnika islamske, 5 655 katoličke i 374 pravoslavne vjeroispovijesti. Prema rezultatima popisa u Bugojnu je 49 agnostika i 98 ateista.Popisivačima se nisu izjasnila 142stanovnika , 407 je ostalih i 32je bilo bez odgovora na pitanje o vjeroispovijesti.

Što se tiče maternjeg jezika za 25 315 stanovnika to je bosanski jezik, za 5 666 hrvatski, a za 260 stanovnika srpski jezik. Tokom popisa 197stanovnika se opredijelilo za kategoriju ostalih, dok su 32 bili bez odgovora.