U Elči Ibrahim-pašinoj medresi održana 13. Kantonalna debata za učenike srednjih škola

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U četvrtak, 14. aprila 2016. godine sa početkom u 10h u Atriju Medrese održana je 13. Kantonalna debata srednjih škola.

Učešće je uzelo 18 srednjih škola, uz učešće svih medresa Rijaseta IZ u BiH, srednjih škola sa područja SBK/KSB, te svih kantona sa područja Federacije BiH, među kojima je bio i debatni tim Elči Ibrahim-pašine medrese.

Ovogodišnja tema je “Kladionice, kockarnice i igre na sreću su put ka propasti društva”. Na početku programa članovi Horske sekcije su izveli ilahiju “Medresa uz Plavu rijeku” zatim se prisutnima u svojstvu domaćina obratio direktor Medrese, mr. Dževdet Šošić koji je u svom obraćanju istakao kako je bitno da se poduzmu mjere sprječavanja ove negativne pojave u zajednici, te da se zaključci doneseni debatom proslijede na relevantne adrese radi rješavanja problema društva koji svakodnevno uzima svoj danak.

Nakon obraćanja direktora Medrese uslijedilo je obraćanjepremijera SBK/KSB g-dina Tahira Lende, koji je u svome govoru pohvalio rad i zalaganje Elči Ibrahim-pašine medrese na polju društvenog aktivizma kao i na ukazivanju ove negativne pojave. Nakon plenarnog dijela, u kojem su debatantni timovi iznosili svoje argumente kao i rezultate istraživanja u općinama iz kojih dolaze, učesnici su napravili pauzu uz ručak, a nakon toga iznijeli zaključke današnje debate.

Zaključci sa XIII Kantonalne debate učenika srednjih škola su:

a) Budući da naša država već ima zakon koji ne ide u prilog građana naše države, a pokazatelj su ogromna zaduženja i porezi kad su u pitanju kockarnice/ kladionice i slična mjesta, smatramo da postojeći zakon potrebno izmijeniti u velikoj mjeri kao i povećati porez kladionicama. To bi u velikoj mjeri saniralo otvaranje novih kladionica kao i većim dijelom zatvaranje postojećih.

b) Dobar novi zakon ili izmijenjen stari, koji bi sadržavao pravilnik o osnivanju i funkcionisanju takvih mjesta, u velikoj mjeri pomogao bi i omogućio da se naša država izbavi iz krize, a građanima omogući poštena zarada, normalan život bez dugova i ovisnosti o igrama na sreću i kocki.

c) Potrebno je pojačati kontrolu imovine osnivača kladionica kao i uslove pod kojima otvaraju iste.

d) Igranjem igara na sreću možemo biti samo GUBITNICI. Posljedice su višestruke: -gubitak novca/neimaština, -sukobi u porodici, -razvodi brakova, samoubistva, itd.

e) Pomoću medija i medijskih sadržaja potrebno je jačiti svijest mladih o lošem uticaju po život i društvo kada su u pitanju igre na sreću, kladionice/kockarnice.

f) Porodica, kao glavni faktor u prevenciji igara na sreću, treba graditi svijest kod djece o poštenom radu i zarađivanju kao i radnim navikama, te da ima uvid u korištenje slobodnog vremena njenih članova.

g) Škola treba težiti ka zabrani otvoranja kladionica u njenoj blizini, kako bi se reducirala posjećenost kladionicama od strane učenika.

h) Škola udružena sa lokalnom zajednicom, može pomoći u suzbijanju i širenju igara na sreću kroz potpisivanje peticija.

i) Glas srednjoškolaca je jako bitan, jer su na prekretnici kada biraju svoje buduće zanimanje.

j) U koordinaciji sa školom i drugim javnim institucijama, te sa medijima svakodnevno podizati svijest o negativnom utjecaju igara na sreću, kockarnica/kladionica po naše živote, organizirajući različite nastupe edukativnog karaktera.

Na kraju debate prisutnima se obratio muftija travnički dr. Ahmed-ef. Adilović, koji je ujedno i zatvorio ovogodišnju debatu. Novitet 13. Kantonalne debate je i peticija koju treba polučiti i krajnjim rezultatom – sprječavanje ove negativne društvene pojave koja je uzela maha.

Shodno zaključcima sa današnje debate sve škole-učesnice su dobile zadatak napisatii sprovesti peticiju koja treba sadržavati sljedeće elemente:

1. Izmjena Federalnog zakona o igrama na sreću;

2. Povećanje poreza na prihod kladionicama i kockarnicama;

3. Zatvaranje kladionica i kockarnica koje se nalaze u blizini obrazovnih i vjerskih ustanova;

4. Pooštrenje kontrole zakonske zabrane maloljetnicima da posjećuju kladionice i kockarnice i učestvovanja u igrama na sreću.

Peticija se treba sprovesti u školi koju su predstavljali učenici-debatanti na nivou učenika, roditelja i nastavnika, kao i u gradu iz kojeg debatanti dolaze u cilju prikupljanja što većeg broja potpisa od strane građanstva.

Potpisanu peticiju škole-učesnice današnje debate trebaju dostaviti najkasnije do 01. maja 2016. godine na adresu Elči Ibrahim-pašine medrese (Mostarska bb, 72270 Travnik) radi upućivanja iste nadležnim organima sa ciljem rješavanja ovog problema.