U Travniku je održana 33. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Travniku je održana 33. sjednica Vlade SBK-a

 

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 32.sjednice.

Na prijedlog koordinatora radne grupe za uzradu Strategije za borbu protiv korupcije, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o radu radne grupe.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (unutrašnja preraspodjela), odlukom se izdvaja iznos od 154.610,00 za ugovorene usluge u oblasti obrazovanja,

          Odluka o izdvajanju sredstava općini Dobretići za III kvartal, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:

          Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za rekonstrukciju centralnog grijanja u OŠ „Braća Jezerčić“ Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 4.321,79 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Topling“ d.o.o. Prnjavor,

          Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku opreme u kabinetu frizerske struke u SŠ „Busovača“ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 4.997,14 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Frizer Land“ d.o.o. Vitez,

          Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata, odlukom se izdvaja iznos od 351.249,00,

          Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2016. godinu, odlukom se utvrđuje iznos od 308.036,91 KM za prevoz za V mjesec 2016. godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku zaštitinih prsluka-pancira i štitova Jedinici za podršku MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 58.359,60 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „KOTEKS“ d.o.o. Tešanj,

          Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku licenci za elektronsku evidenciju za potrebe MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 5.991,57 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Guinea“ d.o.o. Vitez.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkuretskom zahtjevu za dostavu ponuda za javnu nabavku uređenja parking prostora u zgradi Vlade (zgrada Tri bora), ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Buco Merc“ d.o.o. Kiseljak,

          Odluku o pokretanju postupka za kolektivno osiguranje zaposlenika, obavezno osiguranje vozila i kasko osiguranje motornih vozila u vlasništvu Vlade SBK.

Na prijelog Kantonalnog arhiva SBK, Vlada SBK je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zgradi depoa Kantonalnog arhiva „II Faza“, najpovoljniji ponuđač je „ITC“ d.o.o. Zenica.

Usvojeni su Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu julu 2016. godine.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o određivanju iznosa naknade za topli obrok za III kvartal 2016. godine, iznos naknade za topli obrok za sve uposlenike iznosit će 8,30 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada SBK je dala saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za nižu potrošaku jedinicu OŠ „Berta Kučera“ za izgradnju centralnog grijanja u Kuprešanima (općinska donacija).

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela slijedeće odluke:

          Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za rekonstrukciju krova u STŠ „Bugojno“ Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 5.866,38 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Neimar“ z.r. Bugojno,

          Odluka o utrošku i dodjeli ugovora za rekonstrukciju – nabavku i ugradnju stolarije u „III OŠ“ Oborci, Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 3.349,71 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „R&CO“ d.o.o. Bugojno,

          Odluka o utrošku i dodjeli ugovora za rekonstrukciju – asfaltiranje školskog igrališta u OŠ „Nova Bila“ P.Š. Grahovčići, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Adžis-Asfalt“ d.o.o. Žepče,

          Odluka o utrošku i dodjeli ugovora za rekonstrukciju elektroinstalacija u OŠ „Vitez“  Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 1.707,00 KM, sredstva će se doznaćiti „Economic“ d.o.o. Vitez,

          Odluka o utrošku i dodjeli ugovora za rekonstrukciju vodovodne mreže u OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.996,60 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez,

          Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje Konkursa  za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje,

          Odluka o davanju saglasnosti da Osnovne škole provedu proceduru odabira najpovoljnijeg prevoznika učenika za nastavnu 2016/2017 godinu,

          Odluka o davanju saglasnosti za postavljanje laminata u dvije učionice u SŠ „Kreševo“ općina Kreševo,

          Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: Izrada Master plana razvoja turizma (I faza) za područje općina: Fojnica, Kreševo, Busovača i Vitez (uređenje izletišta Zabrđe), najpovoljniji ponuđač je „Konzorcij“ („Enova“ d.o.o. Sarajevo – „Saraj Inžinjering“ d.o.o. Sarajevo).

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala Saglasnost na Sporazum o  isplati potraživanja po vansudskih nagodbi, između sporazumnih strana Sindikata policije i uposlenika MUP-a SBK/KSB Travnik i Vlade SBK/KSB.