U Travniku je održana 38. sjednica Vlade SBK

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Travniku je održana 38. sjednica Vlade SBK.

Vlada SBK je usvojila zapisnik za 37.sjednice Vlade SBK.

Ministarstvo privrede i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na mišljenje na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i uputila u skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je dala saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Progama i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (intervetna sredstva) u 2016. godini, odlukom se izdvaja iznos od 12.000,00 KM, sredstva se raspoređuju kako slijedi: Zadruga Kreševo – 6.000,00 KM i „AS Prokos“ Fojnica – 6.000,00 KM.

Data je i saglasnost na Nacrt odluke o usvajanju Politike razvoja informacijskog društva Bosne i Hercegovine za period 2016-2020. godina.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluku o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – nastavak izgradnje kanalizacije za naselje Budušići, MZ Pribiliovići, općina Novi Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se potpisati sa ponuđačem „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – saniranje oborinskih voda u MZ Pribilovići, općina Novi Travnik, konkuretskim postupkom ugovor će se potpisati sa ponuđačem „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaje Odjela za internu reviziju za II i III kvartal 2016. godine.

Usvojen je i Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova SBK.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o stanju objekata koje koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Služba za zajedničke poslove SBK je predložila, a Vlada SBK je donijela Odluku o pokretanju postupka za uređenje stepenica na ulazu u zgradu Vlade SBK, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja kanalizacijske mreže u Kruščici – trasa od Čećura do Vukadinovića kuća, općna Vitez, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – ugradnja termo fasade na školskoj zgradi, JU OŠ „Voljevac“ općina G.Vakuf-Uskoplje, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IG-Pokvić“ d.o.o. G.Vakuf-Uskoplje,
– Odluka o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja kanalizacijske mreže u MZ Lug, općina Bugojno, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ipsum“ d.o.o. Bugojno,
– Odluka o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Paloč, L=1137m, općina G.Vakuf-Uskoplje, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,
– Odluka o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – sanacija krovnih i terasnih područja Hrvatske bolnice dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila, općina Travnik, otvorenim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ukras“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – rekonkstrukcija bazena za vodu u naselju Nadioci za 40 kuća, općina Vitez, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja fekalnog kolektora u MZ Šenkovići na lokaciji : 1) Adžaipa kuće – Dragljen, 2) Ćorića kuće – Lučica, općina Novi Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „TabakPlast“ d.o.o. Tomislavgrad,
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja rezervoara u MZ Rovna – Ćurići, općina Bugojno, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspisivanju natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za provođenje procedura javne nabavke za niže potrošačke jedinice sa kapitalnih stransfera, kako slijedi:
– 1. O.Š.“Bila“(H); 1.800,00 KM, Projekat poboljšanja sigurnosti sportske dvorane, 50%, ukupna vrijednost projekta: 3.600,00 KM
– 2. S.M.Š.“Zijah Dizdarević“, 49.000,00 KM, Projekat sanacije ulaznog platoa i parkinga škole, Ukupna vrijednost projekta:67.000,00 KM (Korisnici:S.M.Š.“Zijah Dizdarević“, O.Š.“Mushin Rizvić“, O.Š.“Ivan G.Kovačić“)

Date su i saglasnosti za nabavku stalnih sredstava za niže potrošačke jedinice, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
1. O.Š.“Uskoplje“;900,00 KM , Nabavka peći na čvrsto gorivo u područnim odjelima
2. O.Š.“Han Bila“850,00 KM, Popravak centralnog grijanja
3. III O.Š.“Oborci“; 3.300,00 KM, Nabavka i instaliranje video nadzora u cilju zaštite donirane opreme u vrijednosti od 20.000 KM.
4. O.Š.“Brestovsko” 4.000,00 KM, Nabavka trakastih zavjesa za potrebe novog objekta škole.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila Prijedlog Programa rada za izradu Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na pokretanje procedure izbora 30 kandidata za školovanje na policijskoj akademiji FMUP-a u Sarajevu za čin policajca.

Na prijedlog Komisije za provođenje natječaja za prijem volontera, Vlada SBK je donijela Odluku o raspisivanju natječaja za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalnim tijelima uprave, na period od najdulje godinu dana, natječaj za prijem će se objavit naknadno.

                                                                                                      KABINET PREMIJERA