U Travniku održana 31. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

                                          SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
                       sa 31. sjednice Vlade SBK održane 16.6.2016.godine  u Travniku
 

 
 
Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 30.sjednice.
 
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je usvojila: 
-Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama,
-Prijedlog odluke o izdvajanju šuma iz šumskoprivrednog područja,
-Prijedlog odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za realizaciju projekata za poticaje vodoprivredi, 
-Prijedlog odluke o o usvajanju Programa utroška sredstavasa pozicije „poticaji vodoprivredi“,
-Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje procedureza realizaciju projekata „poticaj vodoprivredi“,
-Prijedlog odluke o izdavanju i prijenosu sredstava za poticaje vodoprivredi – izgradnja istražnih bušotina za pitku vodu na lokalitetu Gromiljak – Zeče polje,
-Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava za poticaje vodoprivredi – izgradnja kanalizacije u MZ Pajić Polje i
-Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za uspostavljanje posebnog režima za upravljanje šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta pitke vode „Krušćica“, općina Vitez.
 
Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK usvojila:
-Prijedlog odluke o podjeli Osnovne škole ”Berta Kučera” u Jajcu,
-Prijedlog odluke o osnivanju Mješovite srednje škole ”Jajce“,
-Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za IV mjesec,
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu, za usluge nadzora nad izgradnjom sportske dvorane Osnovne škole ”Safet Beg Bašagić”, Novi Travnik,
-Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavu opreme video nadzora u Osnovnoj školi ”Busovača”, Busovača i
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za adaptaciju predulaza u OŠ ”Busovača”.
 
Dato je i mišljenje na (federalni) Prednacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu.
 
Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela:
-Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za nabavku vodovodnih cijevi u MZ Bučići – Novi Travnik i
-Odluku o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora za nabavku materijala za sanaciju oborinskih voda u MZ Pribilovići – Novi Travnik.
 
Vlada Srednjobosanskog kantona je usvojila i odluke o korištenju sredstava za izvršenje vansudskih nagodbi, prodaju motornog vozila, Izvještaj o utrošku sredstava Civilne zaštite, kao i Protokol o vođenju pregovora radi usuglašavanja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
 
                                                                                            KABINET PREMIJERA