Učenici III OŠ o toleranciji, pravima djeteta, prevenciji nasilja

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U ovoj sedmici u Trećoj osnovnoj školi Bugojno realizovano je niz aktivnosti. Posebni programi pripremljeni su u povodu obilježavanja Medjunarodnog dana tolerancije, Medjunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom i Medjunarodnog dana djeteta. 

U Trećoj osnovnoj školi Bugojno u povodu Medjunarodnog dana tolerancije, Medjunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom i Medjunarodnog dana djeteta pripremljen je niz zanimljivih sadržaja. Vijeće učenika, koje čine 22 učenika pobrinulo se da školskim prijateljima, prosvjetnim radnicima, ali i svima nama još jednom skrene pažnju na to koliko je značajno uvažavanje i tolerancija drugog i drugačijeg, ali i kako preventivno djelovati kada je u pitanju problem nasilja. Uradili su to na zanimljiv način, radio dramom i anketiranjem učenika.
Članovi novinarske sekcije Treće osnovne škole, koju čini 10 učenika poslali su jasne poruke o dječjim pravima i odgovornosti odraslih da poštuju ta prava. U prigodnoj emisiji koju su emitovali na školskom razglasu podsjetili su na ovaj dan te na što to sve djeca imaju pravo.