Udruženje Polet organizovalo predavanje o prevenciji malignih oboljenja

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Jučer je u Centru za kulturu u Gornjem Vakufu-Uskoplju održano predavanje na teme: Edukacija i prevencija, Karcinom dojke i ostala maligna oboljenja, Za zdrave dojke, pregled i samopregled.

Predavanje je organiziralo novoosnovano Udruženje Polet koje okuplja oboljele i liječene od karcinoma dojke. O karcinomu dojke, ali i drugim malignim oboljenjima, prevenciji bolesti govorili su specijalisti: onkolog dr.Aida Tatarević-Šuko, radiolog dr.Berka Begović, dr.Hidajeta Supur- Zukić, ginekolog, psiholog dr.Katarina Mravak, neuropsihijatar dr.Katica Nikolić, te hirurg dr.Hasan Muminagić. Karcinom dojke jedan je od vodećih malignoma i uzroka smrtnosti kod žena, rečeno je tokom predavanja. Poseban akcent stavljen je na rano otkrivanje raka ne samo dojke, nego i ostalih karcinoma, jer to je, kako je rečeno, i jedini oblik prevencije ove bolesti. Istaknuta je važnost samopregleda dojke, ali i obavljanje drugih dijagnostičkih pretraga kako bi bolest bila otkrivena u najranijoj fazi.

-Ovo predavanje jedna je od prvih aktivnosti novoosnovanog Udruženja Polet iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja. Formirano prije dva mjeseca u sklopu aktivnosti UdrugeTradicija Dobrošin, koja postoji od 2014.godine i koja okuplja oko 100 aktivnih članova. Osim njegovanja tradicije i kulturno-historijske baštine, Udruga Tradicija njeguje i humanitarni rad, pa je novo udruženje formirano kao nastojanje da se pomogne oboljelim i liječenim od karcinoma dojke, ali i da ukažemo na značaj prevencije ove maligne bolesti – istakla je predsjednica Udruženja Polet Dragica Kubat, koja se prije dvanaest godina i sama suočila sa ovom bolešću.

Predavanju, u organizaciji Udruženja Polet, prisustvovali su brojni gosti iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Bugojna, Jajca i Livna.Osim edukacije, ovom prilikom, posjetiocima je predstavljena folklorna tradicija ovih krajeva.