Uspješan rad NVO “Sunce” Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Nevladina organizacija Sunce Bugojno uspješno djeluje od 1999. godine. Iz godine u godinu, njen rad prepoznat je zahvaljujući angažovanošću akivnih članova koji doprinose poboljšanju lokalne zajednice. S tim u vezi posjetili smo prostorije NVO Sunce i razgovarali sa koordinatoricom Elmedinom Šabić.

NVO Sunce Bugojno usmjerena je ka jačanju civilnog društva te afirmaciji i primjeni svih metoda kreativnog rješavanja problematike koja je zastupljena na području naše općine. Jedan od segmenata njenog rada je i volontiranje koje osnažuje pojedinca, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje te štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije.

Cilj je, aktivnosti volontera i njihov rad učiniti vidljivim na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. 

Koordinatorica NVO Sunce Bugojno Elmedina Šabić naglasila je kako u narednom periodu slijedi manifestacija Bugojansko proljeće, zatim Dan općine, Igre bez granica kao i niz drugih aktivnosti. Aktivni volonteri iz NVO Sunce sa velikim entuzijazmom i oduševljenjem iz godine u godinu učestvuju u pomenutim aktivnostima. 

Koordinatorica NVO Sunce ovom prilikom zahvalila se načelniku općine Bugojno Hasanu Ajkuniću, RTV Bugojno na praćenju svih aktuelnosti kao i građanima koji svojim angažmanom potpomažu rad nevladine organizacije. 

NVO Sunce Bugojno je zahvaljujući dobrim rezultatima rada i uspješnoj saradnji sa građanima, postala osnova za realizaciju niza projekata i manifestacija na području naše općine.