Usvojen budžet općine Bugojno za 2017.god.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Kristalnoj sali Općine, uz prisustvo 24 vijećnika, održana je treća redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno.

Vijećnici su razmatrali ukupno 8 tačaka dnevnog reda, a uz par kraćih pauza, sjednica je trajala 5 sati. Kao i obično početak zasjedanja obilježila su vijećnička pitanja u kojima su dominirala ona kojima bi se unaprijedila lokalna infrastruktura i sigurnost građana. Predsjedavajući OV Igor Vrljić na kraju ove tačke je predložio, a vijećnici jednoglasno podržali, da se porodicama stradalih, Općinskom vijeću i načelniku Donjeg Vakufa upute izrazi dubokog saučešća povodom tragičnog događaja u kojem su smrtno stradala trojica građana Donjeg Vakufa.

Ranije predloženi dnevni red proširen je za još jednu tačku, odnosno raspravu o Programu kontrole i smanjenja populacije pasa lutalica na teritoriji općine Bugojno. U ime predlagača, dvije veterinarske stanice na području Bugojna, Program je prezentirao vijećnik Adnan Hozić. Nakon rasprave u koju se uključio popriličan broj vijećnika Program je dobio jednoglasnu podršku uz ocjenu da predstavlja dobru osnovu za početak rješavanja ovog dugogodišnjeg problema na području lokalne zajednice.

Sjednicu je obilježila i diskusija o Prijedlogu budžeta Općine za 2017.godinu u iznosu od 8 069 000 KM, što u odnosu na Nacrt budžeta predstavlja povećanje za oko 360 000 KM. Načelnik Općine Hasan Ajkunić, kao predlagač, te brojni vijećnici uzeli su učešće u diskusiji.

-Biće zadovoljnih i nezadovoljnih ali je ovo dokument na osnovu kojeg se možemo oslonuti i na više nivoe vlasti te ići u rješavanje većih infrastrukturnih projekata poput vodosnabdjevanja za zahvata Okašnice, problema kanalizacije i izgradnje kolektora, izrade Prostornog plana Općine, otvaranja rudnika, sanacije deponije. Novi transferi su namijenjeni za rješavanje pitanja mladih ljudi, odnosno volontiranje i pripravnički staž.Tu je i nova Agencija za lokalni razvoj koja će raditi na projektnoj dokumentaciji i uvezivanju sa višim nivoima vlasti. Predviđena su sredstva za porodilje, za poticaj poljoprivredi, stipendiranje studenata, te rješavanje infrastrukture Vrbas naselja, platoa KSC-a itd…- istakao je, između ostalog, načelnik Ajkunić prilikom prezentiranja Prijedloga budžeta za 2017.god.

Učestvujući u raspravi o Prijedlogu budžeta Viktor Dundović, ispred Kluba vijećnika DF-a, predložio je tri amandmana, Admir Škandro, ispred Kluba vijećnika SDP-a, osam amandmana, a Mustafa Ugarak iz Nezavisne liste dva amandmana. Nedžad Jusić, predsjednik Kluba vijećnika SDA, u svom istupu je rekao da je nakon javne rasprave o Nacrtu budžeta ovaj klub uputio amandmana od kojih su mnogu uvršteni u Prijedlog budžeta te najavio podršku prilikom glasanja. Miroslav Zelić je istakao kako Klub vijećnika Koalicije hrvatskih stranaka smatra da je Prijedlog budžeta realan i kvalitetan, te također najavio podršku. Učestvujući u raspravi vijećnik Alija Helez je pitao da li su pouzdani planirani prihodi od viših nivao vlasti, a vijećnici Vedad Hajić i Naim Basara, kao i zamjenik predsjedavajućeg Salih Gurbeta su naglasili da je Prijedlog budžeta obećavajući, te da ima i razvojnu komponentu.

Prilikom glasanja o amandmanima koje su predložili Dundović, Škandro i Ugarak niti jedan od amandmana nije dobio potrebnu podršku za uvrštavanje, dok je Prijedlog budžeta za 2017. godinu usvojen sa 18 glasova „za“ i 5 „protiv“.U nastavku je usvojena i Odluka o izvršenju budžeta za ovu godinu.

Vijećnici su na trećoj redovnoj sjednici jednoglasno donijeli i Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građavinske cijene korisne stambene površine na području Općine za 2017. godinu u iznosu od 650 KM, kao i Odluku o davanju saglasnosti na Statut JU „Dom zdravlja“ Bugojno. Umjesto Munsifa Gekića za člana Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ imenovana je Elma Idizović, dok je zasjedanje okončano usvajanjem Odluke o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2016./2017.godini.