Usvojen Nacrt budžeta općine Donji Vakuf za 2017.godinu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U prisustvu dvadeset vijećnika, u Donjem Vakufu je održana prva redovna sjednica Općinskog vijeća u novom sazivu. Između ostalog, na sjednici je usvojen Nacrt budžeta općine Donji Vakuf za 2017. godinu, u iznosu od 3,6 miliona KM.

 

Nacrt je prihvaćen s petnaest glasova „za“, i pet „suzdržanih“ glasova, uz zaključak da se u roku od deset dana organizuje javna rasprava o ovom dokumentu, te pozivom vijećnicima i stranačkim klubovima koji participiraju u Vijeću da svoje amandmane na budžet u pisanoj formi dostave predlagaču, odnosno nadležnoj općinskoj službi, kako bi se isti mogli razmotriti i, eventualno, uvrstiti u tekst Prijedloga budžeta, za koji je izražena nada da će biti usvojen do nove godine.

U slučaju da se to ne desi, primjenjivat će se Odluka o privremenom finansiranju općine Donji Vakuf od 1. januara do 31. marta 2017. , koju su vijećnici usvojili na sjednici u iznosu od 895.000 KM.

Također, pomoćnik načelnika za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Muhamed Sijamija vijećnicima je prezentirao izvještaje o izvršenju ovogodišnjeg budžeta, u kojima je navedeno da je za šest mjeseci ostvaren suficit od 350.000 maraka, odnosno za devet mjeseci 68.000 KM.

To je, naglasio je, bio i jedan od razloga što je za sjednicu pripremljena Odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2016., po kojoj rebalansirani iznos budžeta općine Donji Vakuf za 2016. godinu iznosi 4.570.000 KM.

Isto je u izjavi za Informator RTV Bugojno potvrdio načelnik Huso Sušić, a na važnost usvojenog Nacrta i pojedinih odluka ukazao je i predsjedavajući Općinskog vijeća Donji Vakuf Naser Rujanac.

Na sjednici je prihvaćen stav Komisije za izbor i priznanja u vezi imenovanja šest komisija Općinskog vijeća. Od nadležnih organa je zatraženo da do iduće sjednice Vijeća pripreme izmjene odluke o izboru članova stalnih i povremenih radnih tijela, u dijelu koji se odnosi na imenovanja putem javnog oglasa.

Većinom glasova usvojena je i odluka da vrijednost boda za obračun komunalne naknade bude 0,04 marke po jednom kvadratnom metru.