VIII sjednica OV Bugojno: Usvojena Odluka o privremenom finansiranju

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Kristalnoj sali Općine Bugojno jučer je održana 8. redovna sjednica Općinskog vijeća, koju su okarakterisale brojne pauze ali i dugotrajne rasprave vijećnika po određenim pitanjima.

Od predviđenih 14 tačaka dnevnog reda vijećnici su razmatrali 9, a zasjednje su okončali usvajanjem Odluke o privremenom finansiranju Općine za prva tri mjeseca naredne godine.

Nakon utvrđivanja broja prisutnih i pozdravnog obraćanja predsjedavajućeg Vijeća Igora Vrljića odmah u uvodnom dijelu sjednice dopunu dnevnog reda zatražio je vijećnik SDP-a Admir Škandro, koji je zahtijevao da se pred vijećnicima danas nađu još 3 tačke, i to: Informacija o stanju u JU KSC Bugojno nakon ostavke direktora, Informacija o stanju u JKP Vodovod i kanalizacija,kao i Izvještaj o provedenim izborima u mjesnim zajednicama. Nakon duže diskusije i glasanja Škandrini prijedlozi nisu uvršteni u dnevni red, s obzirom da ni jedna od predloženih tačaka nije dobila potrebnu vijećničku većinu.

Dosta dugo, gotovo dva sata, trajala su vijećnička pitanja, a nakon uvodnog dijela koji se odnosio na probleme infrastrukturne prirode kao i druga pitanja značajna za lokalnu zajednicu, najveća diskusija vijećnika vođena je nakon prijedloga Džemala Bilanovića iz SBB-a, a u vezi formiranja holdinga kojeg bi tvorila javna preduzeća – Čistoća, Vodovod i kanalizacija i JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve,kao i Vatrogasno društvo Bugojno, s ciljem da se zaštiti imovina Čistoće od privatizacije od starne Agencije za privatizaciju SBK. Prihvaćen je zaključak načelnika da radno tijelo Općinskog vijeća, načelnik i direktori Čistoće i RTV Bugojno posjete premijera SBK-a i iznesu stav lokalne zajednice o pitanju privatizacije ova dva kolektiva, a da se Vijeće kasnije izjasni o inicijativi Kluba SBB-a za formiranje Holdinga. Pomenuta inicijativa, nakon što su se ipak vijećnici izjašnjavali , nije dobila potreban broj glasova.

Poslije pauze za ručak koja se umjesto 30 protegla na gotovo 50 minuta uslijedile su rasprave o razrješenjima i imenovanjima po jednog člana u Upravnim odborima javnih ustanova Apoteka i KSC-a, te Nadzornom odboru Javnog preduzećaVodovod i kanalizacija. S jedne strane predstavnici SDP-a, SBB-a, i DF-a trvdili su da se krši procedura , kao i Statut općine i Poslovnik o radu Općinskog vijeća dok su sa druge strane vijećnici SDA i nezavisni vijećnici isticali za govornicom da se radi o zamjeni članova zbog sukoba interesa sa poslovima koje trenutno obnašaju. Prilikom glasanja ipak svaka od ove tri tačke dobila je potrebnu vijećničku većinu, podržana sa 13 glasova “za”.

Duža debata vođena je i o Prijedlogu odluke o osnivanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, a raniji sastav u kojem su bili predsjednik i zamjenik predsjednika, te dva člana i dva zamjenika članova proširen je još za dva člana.Kod glasanja Komisija je potvrđena sa 13 glasova “za”, dok su 4 vijećnika bila protiv a 4 suzdržana.

Nakon šest i po sati zasjedanja i 8 apsolviranih, od 14 tačaka usvojenog dnevnog reda, na prijedlog Nedžada Jusića, predsjednikaKluba vijećnika SDA, razmatrana je i usvojena još Odluka o privremenom finansiranju Općine Bugojno za prva tri mjeseca naredne godine.

Inače pet preostalih tačaka, među kojima je i Nacrt budžeta Općine za 2018.godinu , biće razmatrani na prvoj narednoj sjednici.