Vlada SBK: Sutra u Travniku 53. sjednica

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Sutra će u Travniku biti održana 54. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, s početkom u 9:00 sati.

                                           D N E V N I  R E D

1. Zapisnik sa 53. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i zaštite zdravlja bilja za 2017. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za potporu vjerskim zajednicama u 2017. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za potrebe škola za pokriće vanrednih troškova reperezentacije – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

6. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za sanaciju krova na sportskoj dvorani u OŠ ”Muhsin Rizvić”, – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Busovača za sufinansiranje sanacije štete na obiteljskoj kući Kemala Osmančevića – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

8. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2016. godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

9. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva o apelacijama podnesenih Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ( po Zaključku Vlade) – Ministarstvo pravosuđa i uprave

10. Saglasnost za pokretanje procedure za javne nabavke za potrebe nižih potrošačkih jedinica (škola) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

11. Saglasnost za izdvajanje sredstava za sufinansiranje projekata značajnih za Kanton (škola) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Saglasnost za pokretanje postupka za zakup kancelarijskog prostora za smještaj Ureda za javne nabavke – tajnik Ureda za javne nabavke

13. Saglasnost na aktivnosti za uvođenje e-Skupštine (po Zaključku Skupštine) – predstavnik Skupštine 14. Razrješenja i imenovanja a) rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora Treće osnovne škole ”Oborci”, Donji Vakuf

                                                                   

                                                                                    PREMIJER KANTONA

                                                                                       Tahir Lendo,dipl.ing.