Vlada SBK: U Travniku održana 91. sjednica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

sa 91. sjednice Vlade SBK održane  u Travniku

 

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 90. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na predloženo Mišljenje na Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH.

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja.

Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog istog ministarstva:

 • Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM kako slijedi:

  • Općina Gornji Vakuf/Uskoplje – 14.000,00 KM

  • Općina Donji Vakuf – 13.000,00 KM

  • Općina Travnik -13.000,00 KM

 • Odluka o izdvajanju sredstava s pozicije Transfer – poticaji privredi za 2018. godinu (LOT 1.4), odlukom se izdvaja iznos od 32.000,00 KM.

 • Odluka o izdvajanju sredstava s pozicije Transfer – poticaji privredi za 2018. godinu (LOT 1.2), odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.

 • Odluka o izdvajanju sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM za sufinansiranje nastupa na „Međunarodnom Sajmu privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma –Dani trešnje 2018“, koji će se održati u Mostaru.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Plana javne nabavke po stavkama: subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva) i Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi, utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu.

 • Odluka o izmjenama Odluke o izdvajanju i prenosu sredstava na račune općina SBK, u skladu sa usvojenim Programom raspodjele i prenosa sredstava, s pozicije „Poticaji privredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu.

 • Odluka o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ u 2018. godini.

 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 23.973,30 KM za realizaciju projekta – izgradnja rezervoara za vodu V=40m3 u naseljenom mjestu Polje, MZ Polje, općina Busovača.

 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 34.510,96 KM za realizaciju projekta – izgradnja vodozahvata Husića vrelo, općina Bugojno.

 • Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE „Jaglinac“ na potoku Jaglinac u općini Novi Travnik, dodjeljuje se koncesionaru, preduzeću „HIDRO-EL“ d.o.o. Novi Travnik.

 • Odluka o dodjeli koncesije za korištenje sanitarne i tehnološke vode, te za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju na tržištu prirodne vode iz zatvorenog izvorišta (bunara) na lokalitetu PC96, u blizini Autokuće Ovnak, na području općine Vitez, dodjeljuje se koncesionaru, preduzeću „Ovnak“ d.o.o. Vitez.

 • Odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 4.250,00 KM za ublažavanje štete.

 • Odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK u poljoprivredi (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 9.600,00 KM.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2018. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvaja iznos od 1.029.700,00 KM, sredstva se izdvajaju kako slijedi:

  • Sufinansiranje drugim nivoima vlasti – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije  346.000,00 KM

  • Financiranje izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom gospodarskom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša 447.800,00 KM

  • Sufinanciranje programa u cilju zaštite okoliša, koji rješavaju probleme zagađenja   otpadom, te predstavljaju veliki pritisak na okoliš i ugrožavaju živote i zdravlje ljudi 151.900,00  KM

  • Interventa sredstva – 77.000,00 KM

  • Nadzor – 7.000,00 KM

 • Odluka o raspodjeli sredstava za projekte infrastukture u općinama SBK u 2018. godini, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 903.000,00 KM.

 

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za izvođenje radova na ugradnji aluminijske bravarije na sportskoj dvorani SŠ „Vitez, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „HDI“ d.o.o. Sarajevo, vrijednost ugovora je 24.934,84 KM.

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku školskog namještaja za OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Školska naklada“ d.o.o. Mostar, vrijednost ugovora je 11.565,45 KM.

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o stavljanju van snage Odluku o pokretanju postupka javne nabavke softverskog paketa za potrebe organizacije javnog zdravstva u Srednjobosanskom kantonu.

 

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja vodovoda u MZ Kraljevice, općina Travnik, konkurentskim postupkom putem e-aukcije, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 9.979,63 KM.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku šumarskih uniformi i košulja za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo SBK (LOT 2 – košulje (komplet dugi + rukav), najpovoljniji ponuđač je „Uslužnost“ d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 5.896,80 KM.

 

Kantonalna uprava za pitanje je predložila, a Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 47.190,00 KM.

 • Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama za uređenje mezarja i grobalja, odlukom se izdvaja iznos od 87.400,00 KM.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke udžbenika za učenike petih razreda osnovnog obrazovanja, socijalno ugrožene učenike i učenike romske nacionalnosti u osnovnim školama u SBK, procijenjena vrijednost nabavke je 373.280,00 KM.

 

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:

– Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju u 2018.godini, Ministarstva financija

a) Praćenje provođenja preporuka iz izvještaja “Revizija potraživanja kod svih budžetskih korisnika SBK”

b) Praćenje provođenja preporuka iz izvještaja “Revizija razgrančenih namjenskih prihoda u Budžetu SBK ”

c) Praćenje provođenja preporuka iz izvještaja “Revizija potraživanja po osnovu naknade za koncesije u 2016. godini”

– Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu juni 2018. godine.

– Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu juni 2018. godine

Ured za evropske integracije,

fondove, odnose s javnošću