Vrbas se izlio u Gračanici

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Zbog obilnijih padavina u posljednjih nekoliko dana vodostaji rijeka na području Srednjobosanskog kantona su u porastu.

Vodostaji rijeka na području općine Bugojno jutros su bili u porastu.Na području MZ Gračanica rijeka Vrbas se izlila iz svog korita i plavi okolno poljoprivredno zemljišta u dužini od 350 m, i to od ušća Bunte do ušća rijeke Starače. Stambeni i drugi objekti za sada nisu ugroženi. Po riječima Ibre Boškaila,predstavnika Civilne zaštite općine Bugojno, zahvaljujući zahvatima koji su vršeni u ranijem periodu nije zabilježeno izlijevanje pritoka Vrbasa. Tokom popodneva većina vodostaja na području naše općine je stabilizirana.

U općini Kiseljak došlo je do izlijevanja rijeka Lepenice i Fojnice na lokacijama Donje Žećevo, Potkaj i ušće rijeke Fojnice. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište.

U ostalim općinama Srednjobosanskog kantona nisu zabilježene pojave izlijevanja rijeka, a još uvijek nema ni prijava o nastalim štetama.