XXXIII (trideset treća) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

POZIV

Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 1/08),

s a z i v a m XXXIII (trideset treću) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 11.05.2016. godine (srijeda) u zgradi Općine, Kristalna sala, s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja

2. Prijedlog Odluke o dodijeli priznanja Općine Bugojno Izvjestilac: Predsjednik komisije za izbor i imenovanje

3. Informacija o nabavci ultrazvučnog aparata za JU „Opća bolnica“ Bugojno Izvjestilac: v.d. direktor JU „Opća bolnica“ Bugojno

4. Potvrđivanje Komisije za dodjelu stipendija Izvjestilac: Pomoćnik načelnika Službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

5. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na ime: – Fejzić (Feriz) Sadike iz Bugojna i – Dautbegović (Fuad) Midhata i Nešada iz Bugojna

6. Prijedlog rješenja o dodjeli zemljišta u svrhu izgradnje kablovske trafostanice JP Elektroprivreda BiH DD Sarajevo podružnica Elektrodistribucija Zenica PJD Bugojno

7. Prijedlog rješenja o preuzimanju iz posjeda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ranijeg vlasnika ŠPD Srednjobosanske šume/Šume središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf

8. Prijedlog rješenja o odbacivanju prijedloga za oglašavanjem ništavim rješenja broj: 05-31- 01033-11 Izvjestilac za tačke 5, 6, 7 i 8: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

 

PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA

Greta Kuna, prof.