Završen praktični dio školskog takmičenja “Projekt građanin”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Jučer je završeno školsko takmičenje, odnosno praktični dio Civitas-ovog “Projekta građanin”.

U projektu su učestvovala dva odjeljenja trećih razreda Srednje stručne škole Bugojno. Sa temom “Utjecaj alkohola u saobraćaju” predstavili su se učenici IIIA razreda čiji sastav su činili: Talić Emina, Katkić Nudžejma, Bulić Azra, Raspulić Magdalena, Budimir Anita, Behrem Ahmed, Halilović Zenaida i Lozić Mladen dok se IIIB predstavio sa temom “Smanji brzinu, imaš vremena” koju su činili sljedeći učenici: Ohran Selma, Mešić Ajdin, Kurabasa Ahmed, Džihan Tarik, Hajdarević Asmir, Kico Senad, Gurić Nejra i Mutabdžić Ajla.

Sve grupe su pokazale zavidan nivo poznavanja problema kojim su se bavile, ali i izuzetnu kreativnost u izradi portfolija, te vještine uspješnog istraživanja, analize i prezentiranja.

Jedan od ciljeva takmičenja bio je odabrati najbolji rad. Taj zadatak imao je žiri koji su činili: profesorica Azra Bečirović, profesor Namir Haračić i profesor Huskić Edin Huskić.

“Projekt građanin” učenicima pomaže da postanu odgovorni i informirani mladi ljudi koji će graditi svoju budućnost i shvatiti značaj uključenosti svih građana u rješavanje problema koji se tiču svih nas. Takmičenja učenicima daju priliku da praktično provedu ono što su naučili, da vježbaju svoje sposobnosti i da želje pretvore u stvarnost.

Pobjednička ekipa je IIIB i oni će predstaviti Srednju stručnu školu Bugojno na Općinskom takmičenju 17. aprila u prostorijama Srednje tehničke škole Bugojno.