Dobrovoljna registracija neutrošenih certifikata boračke populacije

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 

Shodno tome pozivamo sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, učesnike rata 1992.-1995.godine, porodice Šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, nosioce najvećih ratnih priznanja i demobilisane borce, da prijave svoje neutrošene certifikate u našu organizaciju da bismo izvršili prvo evidentiranje i time saznali pravu vrijednost neutrošenih certifikata na području SBK/KSB.

Ova registracija je dobrovoljna a može se obaviti :

Telefonskim putem na brojeve: 030/501-848; 030/501-845

Putem e-maila: odbsbkorg@gmail.com

Podaci koji su potrebni za registraciju su:

Ime i prezime vlasnika certifikata

Broj lične karte

Općina prebivališta

Vrijednost certifikata

Kontakt telefon

Nakon registracije održat će se sastanci u svim općinama koji će uključivati osobe koje su izvršile registraciju svojih certifikata. Unutar sastanka će se izložiti plan budućih aktivnosti oko načina ulaganja istih u toku privatizacije javnih preduzeća u Federaciji elektro privrede, telekoma i drugih, te se time postiže što veća uključenost osoba ove populacije.

S poštovanjem,  

                                                                                                                                                                                                                                             Predsjednik

                                                                                                    Nevzudin Vihrić