Općina Bugojno: Javni poziv za poljoprivrednike

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

J A V N I P O Z I V

za raspodjelu sredstava stavke Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih na ime poticaja razvoju poljoprivrede utvrđenih Budžetom Općine Bugojno za 2016.godinu

 

III

V R S T E  P O T I C A J A

 

 

A / ANIMALNA PROIZVODNJA

1. Poticaj za uzgoj muznih grla u govedarstvu Za proizvođače koji uzgoje 3-4 muzne krave Poticaj iznosi 100,00 KM po grlu. Rok prijave 31.10.2016 godine

2.Poticaj za proizvodnju i prodaju mlijeka, minimalno 500 litara mlijeka mjesečno. Poticaj se obračunava za period IV kvartal 2015 god. i I. II. III. kvartal 2016 godine Visina novčanog poticaja je 0,05 KM po litru. Rok prijave 31.10.2016.

3. Poticaj za uzgoj steone junice Za proizvođače koji uzgoje jednu steonu junicu u tekućoj godini. Poticaj iznosi 200,00 KM. Rok prijave 31.10.2016 god.

4. Poticaj za oplemenjivanje pasminskog sastava goveda ( za uzgoj ženske teladi) * Pravo na novčani poticaj ima korisnik koji u toku 2016 god. ostavi u uzgoju žensku telad radi daljeg uzgoja, starosti iznad dva mjeseca. Visina novčanog poticaja je 200,00 KM po grlu. Rok prijave 31.10.2016 godine

5. Poticaj za uzgoj ovaca Za proizvođače koji uzgajaju 30-50 ovaca ili 15-25 koza Poticaj iznosi 10,00 KM po ovci / kozi . Rok prijave 31.10.2016 god.

6. Uzgoj pčelinjih društava Za proizvođače koji posjeduju 15 – 20 pčelinjih društava Poticaj iznosi 8,00 KM po društvu za proizvođače koji posjeduju do 20 društava i 5,00 KM za proizvođače koji posjeduju preko 20 društava. Rok prijave 31.10.2016 god.

7. Poticaj proizvodnje u peradarstvu Za proizvođače koji drže farmu minimalno 300 – 1000 komada peradi. Poticaj iznosi 1,00 KM po kljunu za novoosnovane farme Poticaj iznosi 0,50 KM po kljunu za postojeće farme. Rok prijave 31.10.2016 god.

8. Poticaj za tov junadi Za proizvođače koji utove 3 – 5 grla Poticaj iznosi 80,00 KM po grlu. Rok prijave 31.10.2016 god.

9. Poticaj za tov svinja Za proizvođače koji utove 5-10 svinja Poticaj iznosi 40,00 KM po grlu. Rok prijave 31.10.2016 god.

10. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača Za proizvođača koji uzgoji 3 – 5 grla rasplodnih krmača starosti najmanje 12 mjeseci. Visina novčanog poticaja je 80,00 KM po grlu. Rok prijave 31.10.2016 god

11. Poticaj za proizvodnju i tov ribe Za proizvođače koji utove 1000 – 3000 kg ribe godišnje Poticaj iznosi 300,00 KM po ribnjaku. Rok prijave 31.10.2016 god.

B / BILJNA PROIZVODNJA

1. Poticaj za podizanje novih zasada jagodastog voća Proizvođači koji su podigli zasad maline (CERTIFICIRANI SADNI MATERIJAL) površine 0,1 ha -0,2 ha ili 0,05 -0,1 ha ostalog jagodastog voća, jesen 2015 godine i proljeće i jesen 2016. godine. Poticaj iznosi 3.000,00 KM po ha. Rok prijave 31.10.2016 god.

2.Poticaj za proizvodnju povrća u plastenicima Pravo na poticaj imaju proizvođači koji imaju plasteničku proizvodnju površine 100 m2 – 500 m2. Poticaj iznosi 1,00 KM/po m2. Rok prijave 31.10.2016. god.

3. Poticaj za proizvodnju povrća na otvorenom – krastavac, luk, mrkva, paprika, grah, kupus i krompir. Proizvođači imaju pravo podnijeti zahtjev za više vrsta povrća. Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji proizvode povrće jedne vrste površine 0,1 – 0,5 (Krastavac kornišon) 0,2 -0,5 ha ( luk ,mrkva, paprika, grah,) 0,5 – 2,0 za kupus ili krompir. Poticaj iznosi 1.000,00 KM/ha – za krastavac, luk, mrkva, grah i paprika Poticaj iznosi 500,00 KM/ha – za krompir i kupus Rok prijave 31.09.2016 god.

4. Poticaj za proizvodnju kukuruza – silaže Proizvođači koji proizvode kukuruz na površini od 1,0 – 2,0 ha Poticaj iznosi 200,00 KM po ha. Rok prijave 31.09.2016 god.

5. Poticaj za proizvodnju žitarica ( pšenica, raž, ječam, zob, tritikale i heljda) Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su posijali od 1,0 – 2,0 ha jedne vrste žitarica. Proizvođači imaju pravo podnijeti zahtjev za više vrsta žitarica Poticaj iznosi 200,00 KM/ 1 ha. Rok prijave 31.09.2016 god.

6. Poticaj za proizvodnju krmnog bilja Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji posiju djetelinu, uljanu repicu, stočni grašak na površini od 0,5 – 1,0 ha. Poticaj iznosi 200,00 KM/ 1 ha. Rok prijave 31.10.2016 god.

7. Poticaj za podizanje novih zasada voća visokostablašica Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su zasnovali voćnjak na površini 0,1 – 0,2 ha i to u jesen 2015 godine i proljeće i jesen 2016. godine. Visina novčanog poticaja je 3000,00 KM/ha. Rok prijave 31.10.2016 god.

C / KAPITALNA ULAGANJA

1.Subvencija za nabavku opreme i mašina u poljoprivredi Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji izvrše nabavku opreme i mašina u poljoprivredi, subvencija se odnosi na iznos računa od najmanje 200,00 do 2.000,00 KM Poticaj iznosi 50% od vrijednosti fiskalnog računa. Rok prijave 31.10.2016 god.

2. Subvencija projekata u poljoprivredi Pravo na ovaj vid subvencije imaju svi klijenti koji su upisani u RPG/RK a mogu ostvariti poticaj samo po jednom projektu. Uvjet za dodjelu sredstava po ovom osnovu je vlastito učešće od 50% od vrijednosti projekta.

Ovaj vid subvencije će se dodjeljivati za slijedeće projekte: – Navodnjavanje i odvodnju poljoprivrednih parcela izuzev dovođenja gradskog vodovoda).

– Nabavka plastenika (preko 500 kvadrata) – Nabavka stoke (ovce i koze od 20-50 grla, svinje preko 10 grla, krupna stoka preko 3 grla, u cilju osnivanje novih farmi.

– Opremanje otkupnih mjesta za otkup mlijeka. – Izgradnja i proširenje stajskih objekata u cilju proširenja proizvodnje.

– Povećanje broja košnica pčela kao i osnivanje novih pčelinjaka (minimalno 25 košnica sa useljenim društvima). Maksimalan iznos subvencije za sve vrste projekata po projektu je 5.000,00 KM. Minimalan iznos projekta je 2000,00 KM. Rok prijave 31.10.2016. god.

D / OSTALA ULAGANJA

1. Subvencija uginuća stoke: Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su imali uginuće stoke izazvano bolestima u 2016. (da nisu ostvarili pravo subvencije) do momenta podnošenja zahtjeva u 2016. godini.

Subvencija iznosi:

– Krupna stoka 500,00 KM/grlo.

– Sitna stoka (ovce, koze i svinje) 50,00 KM/grlo. Rok prijave 31.10.2016 god.

IV

Izbor korisnika vršit će Komisija za poljoprivredu imenovana od općinskog načelnika. Odluku o dodjeli sredstava iz “Subvencija za poljoprivredu” donosi načelnik općine Bugojno, na prijedlog Komisije. Visina poticaja pod stavkom A,B,C i D može biti manja i veća od predviđenog iznosa, zavisno od broja podnesenih zahtjeva.

V

Zahtjevi za Poticaj poljoprivrednim proizvođačima sa neophodnim prilozima za svaku proizvodnju, se podnose u Službi za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu od 11.08.2016 godine do rokova definisanih za svaku proizvodnju.

VI

Zahtjevi sa nepotpunim dokumentima neće biti razmatrani. Dodatne informacije za učešće u Javnom pozivu se mogu dobiti putem kontakt telefona 030/251-170 ili u općini kancelarija broj 112.

 

 

Načelnik općine

Hasan Ajkunić, prof.