Općinsko vijeće Bugojno: Na VIII sjednici sutra o Budžetu za 2018. godinu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Sutra će u Kristalnoj sali Općine Bugojno biti održana VIII (osmu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno. Sjednica počinje u 10:00 sati.

                                                    DNEVNI RED

1. Informacija o realizaciji zaključaka sa VII redovne sjednice Općinskog vijeća Bugojno
Izvjestilac: predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno
2. Vijećnička pitanja
3. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Apoteka“
Bugojno
4. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JU KSC
Bugojno
5. Razrješenje i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“
Bugojno
6. Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanje organizacije i
poslovanja JU „Opća bolnica“ Bugojno
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Opća bolnica“ Bugojno
Izvjestilac za tačke 3., 4., 5., 6. i 7.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu,
društvene djelatnosti i opću upravu
8. Prijedlog Odluke o osnivanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Izvjestilac: predsjednik Komsije za izbor i imenovanje
9. Nacrt Budžeta Općine Bugojno za 2018. godinu
10. Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Bugojno za 2018. godinu
11. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine Bugojno za period januar-mart 2018.
godine
Izvjestilac za tačke 9., 10. i 11.: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i
inspekcijski nadzor
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija u akademskoj 2016./2017.
godini
13. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne pomoći od 500,00 KM redovnim studentima kojima
nije dodijeljena stipendija za akademsku 2016./2017. godinu
14.Informacija o upisu učenika za 2017. godinu
Izvjestilac za tačke 12., 13. i 14.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene
djelatnosti i opću upravu
                                                                              PREDSJEDAVAJUĆI  OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                    Igor Vrljić