Prostor kasarne „Admir Ljubuškić Šutak“ danas je vraćen Općini Bugojno.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

 
Prostor kasarne „Admir Ljubuškić Šutak“ u proteklom periodu bio je na raspolaganju oružanim snagama , a od danas nad ovim velikim prostorom brigu preuzima Općina Bugojno, koja je nakon što su pripadnici oružanih snaga danas oko 12:00 sati napustili krug kasarne osigurala kompletan nadzor i čuvanje tokom 24 sata dok mu se ne odredi naredna namjena. 
 

Kako je naglasio Samir Suljević, ispred Službe za zajedničke poslove Federacije i  Vlade Federacije BiH, riječ je o neperspektivnoj lokaciji ranijeg Ministarstva odbrane F BiH, kojeg je Općina Bugojno u cilju odbrane dala na upotrebu vojsci Federacije, a sada je došlo vrijeme da se to vrati općini.
– Nadamo se da će u narednom periodu izvršiti sve potrebne radnje da se Općina Bugojno u punom kapacitetu uvede u prostor ove lokacije. Smatramo da će ovaj potez omogućiti i da se Općina Bugojno razvija dalje jer ovdje su idealne okolnosti za uvodjenje male privrede, odredjenih industrijskih kapaciteta i vjerujemo da će to i načelnik i administracija iskoristiti na najbolji način- istakao je Suljević.
-S obzirom na potpisani sporazum izmedju Vijeća ministara i vlada entiteta , danas se lokacija predaje Vladi F BiH koja će u isto vrijeme predati lokaciju „Admir Ljubuškić Šutak“ Općini Bugojno. Ovo je lokacija koju je Općina Bugojno stavila na raspolaganje Federalnom ministarsarsvu odbrane i izgradjene objekte, a oružane snage BiH su ih koristile i dobrim dijelom očuvale,  sada ih vratile i nadam se da će biti korištena na najbolji način – istakao je Džemal  Salkunić,  predstavnik Ministarstva odbrane BiH.
Načelnik Hasan Ajkunić izrazio je zahvalnost   Ministarstvu odbrane i Vladi Federacije BiH zbog dosadašnje saradnje ali i radost što se jedan ovakav prostor stavlja na raspolaganje lokalnoj zajednici:
-Ovo je prekrasan kompleks, koji se proteže na oko 800 dunuma, ima 12 objekata i jedan vjerski objekat, a na lokalnoj zajednici je da osmisli kako iskoristiti ovaj prostor.  Čekali smo dugo godina na ovaj prostor, i iako smo ga dobili na korištenje u narednih 10 godina, očekujemo da će biti vraćen u trajno vlasništvo. Vjerujem da će lokalna zajednica, općinsko vijeće u saradnji s Vladom Federacije BiH uspjeti stvoriti dobar poslovni ambijenti i poslovnu zonu u interesu ne samo Bugojna, nego i cijele regije – naglasio je načelnik Ajkunić.
Danas je upućen poziv svim zainteresiranim da se obrate resornim službama kako bi prikupili informacije i donijeli kvalitetne odluke o korištenju ovog prostora na najbolji način za cijelu lokalnu zajednicu, ali i regiju.
 
kasarna 1kasarna 2kasarna 3kasarna 4kasarna 5kasarna 6kasarna 7kasarna 8kasarna