Dan otvorenih vrata u Općinskom sudu Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Općinski sud Bugojno obilježio je Evropski dan civilne pravde. Dan otvorenih vrata ovog suda organizovan je za učenike i profesore Gimnazije, Srednje tehničke i Srednje stručne škole Bugojno.

 Evropski dan civilne pravde ustanovljen je 5.juna 2003.godine od strane Vijeća Evrope i Evropske komisije, a obilježava se svake godine u posljednjoj sedmici mjeseca oktobra. Cilj je da se pravosudni sistem približi svim građanima, kako bi im se omogućilo da bolje razumiju svoja prava, kao i da upoznaju sredstva, koja mogu koristiti prilikom njihovog ostvarivanja.Jedna od aktivnosti u sklopu obilježavanja ovog datuma, jeste , sada već tradicionalno organizovanje Dana otvorenih vrata u Općinskom sudu Bugojno , čiji je cilj , kako je danas istakla predsjednica Suda, Randžana Hadžibegović-Haračić, ukazivanje na transparentnost u radu ove ustanove, za sve građane.

U pratnji profesora, Općinski sud su, povodom Dana otvorenih vrata, posjetili bugojanski srednjoškolci, koji su u jednoj od sudnica održali zanimljivu simulaciju suđenja iz oblasti koju sami odaberu, bilo da se radi o krivičnom pravu, porodičnom pravu, maloljetničkoj delinkvenciji, ili nekoj drugoj oblasti, koja je u nadležnosti Općinskog suda. Bila je ovo prilika i da se učenici detaljnije upoznaju sa radom suda, procedurom prijema dokumenata i njihovog unosa u CMS sistem, te sa informaciono-komunikacijskim tehnologijama, koje primjenjuju u radu kao i sa radom Zemljišno-knjižnog odjeljenja.