Danas IX sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 

Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 1/08), s a z i v a m IX (devetu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 14.02.2018. godine (srijeda) u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

                                                   DNEVNI RED

1. Informacija o realizaciji zaključaka sa VIII redovne sjednice Općinskog vijeća Bugojno Izvjestilac: predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno

2. Vijećnička pitanja

3. Nacrt Budžeta Općine Bugojno za 2018. godinu

4. Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Bugojno za 2018. godinu Izvjestilac za tačke 3 i 4: općinski načelnik

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija u akademskoj 2016./2017. godini

6. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne pomoći od 500,00 KM redovnim studentima kojima nije dodijeljena stipendija za akademsku 2016./2017. godinu

7. Informacija o upisu učenika za 2017. godinu Izvjestilac za tačke 5, 6 i 7: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

8. Razmatranje Izvještaja Izborne komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Bugojno Izvjestilac za tačku 8: predsjednica Izborne komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Bugojno

9. Razmatranje ostavke predsjednice Općinske izborne komisije Bugojno Izvjestilac za tačku 9: sekretar Općinskog vijeća i općinskog načelnika

10. Informacija o primjeni Općinske odluke o komunalnim taksama Izvjestilac za tačku 10: pomoćnik načelnika za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice

                                                           PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                Igor Vrljić