Kategorija: ŠPD Srednjobosanske šume

Bugojno: Certifikacija šuma

Prepoznavajući potrebu za provođenjem održivog gospodarenja šumskim resursima u skladu sa nacionalnom razvojnom politikom, prioritetima i zakonodavstvom, a na osnovu međunarodno dogovorenih i prihvaćenih principa održivog gospodarenja šumom, šumarija Bugojno,

Pročitaj više »